Novice o Falun Dafi in krizi človekovih pravic na Kitajskem

Preko 600 predstavnikov iz 30 držav poziva k takojšnjemu končanju 21-letnega "sistematičnega in brutalnega" pregona Falun Gonga s strani kitajskega režima

New York: 606 predstavnikov iz 30 držav in iz različnih strankarskih vrst je s skupno izjavo pozvalo Komunistično partijo Kitajske (KPK) naj nemudoma preneha “sistematično in brutalno kampanjo za 'izkoreninjenje' duhovne discipline Falun Gong.”

Sedanji in nekdanji ministri, senatorji, člani parlamenta, člani kongresa in predstavniki na državni ravni iz 30 držav v Evropi, Severni Ameriki, na bližnjem Vzhodu, v Aziji, Pacifiku in Latinski Ameriki so med podpisniki izjave. Izražajo globoko zaskrbljenost zaradi dobro dokumentiranega 21-letnega boja Falun Gonga za svobodo prepričanja z nasilno represijo s strani KPK. 20. julija oznanujejo kot dan, ko se je pregon začel pred več kot dvema desetletjema, in ugotavljajo, da je Falun Gong (poznana tudi kot Falun Dafa) starodavna kitajska praksa meditacije, ki temelji na treh načelih: resničnosti, sočutju in toleranci.

“Pregon Falun Gonga je na Kitajskem ena najhujših kampanj proti verski skupini v današnjem času,” piše v skupni izjavi. “Od julija 1999 je bilo milijone praktikantov Falun Gonga na Kitajskem arbitrarno aretiranih in zaprtih brez ustreznih postopkov, mnogi pa so bili mučeni in celo ubiti.”

“Mi ... pozivamo kitajsko vlado, naj spoštuje mednarodne norme in ... da nemudoma ustavi pregon Falun Gonga na Kitajskem in brezpogojno izpusti vse pridržane Falun Gong praktikante in druge zapornike vesti.

Skupna izjava predstavlja neizmerna prizadevanja parlamentarcev, ki iz vsega političnega spektra kličejo po obsodbi krivice, ki jih je KPK zagrešila proti Falun Gongu. Podpisniki so sedanji in nekdanji uradniki iz Združenega kraljestva, Kanade, Nemčije, Francije, Italije, Danske, Irske, Nizozemske, Švedske, Švice, Belgije, Romunije, Avstrije, Poljske, Češke, Slovaške, Izraela, Avstralije, Nove Zelandije, Latvije, Norveške, Argentine, Japonske, Tajvana, Venezuele, ZDA in Indonezije. Več kot 20 ameriških predstavnikov in drugih uradnikov je objavilo posamezne osebne izjave, v katerih pozivajo h končanju pregona Falun Gonga ob njeni 21. obletnici. Te izjave so v celoti na voljo tukaj.

Skupna mednarodna izjava upošteva pretekle resolucije Evropskega parlamenta in ameriškega kongresa, ki obsojajo pregon Falun Gonga, hkrati pa se sklicujejo na nedavno neodvisno sodišče v Združenem kraljestvu, ki je ugotovilo, da “se je prisilno žetev organov izvajalo že več let po vsej Kitajski v precejšnjem številu, da so bili Falun Gong praktikanti eden - in verjetno glavni - vir oskrbe z organi.”

Izbrane izjave podpisnikov

Številni predstavniki so poleg podpisov podali dodatne komentarje. Izbrani primeri so vključeni tukaj:

“Kot nacionalni namestnik in član Odbora za zunanje zadeve in čaščenje lahko računate na mojo zavezanost obrambi človekovih pravic in obsojam pregon praktikantov duhovne discipline Falun Gong.”
— Francisco Sánchez, državni predstavnik, Argentina

“Pregon Falun Gong praktikantov, ki so utrpeli zatiranje, mučenje in viktimizacijo, je ena najbolj grozljivih kampanj, ki jo je izvedla Komunistična partija Kitajske. Vedno bom naklonjen in podpiral tiste, ki izvajajo to miroljubno duhovno upoštevanje.”
— George Christensen, član parlamenta, Australja

“Bodite prepričani, da vas bom še naprej podpirala pri vašem cilju po končanju nečloveškega pregona Falun Dafe. Kitajskega vodstva ne bom nehala spominjati, da se zaveze, kot je Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, nanašajo tudi na diktatorstvo.”
— Poslanka dr. Ewa Ernst-Dziedzic, predstavnica za zunanjo politiko, avstrijski Zeleni

“Mislim na sorodnike Falun Dafa praktikantov, ki so umrli zaradi mučenja, zaporniških taborišč ali nezakonite trgovine z organi. Mednarodna pozornost lahko dvigne zavest o tovrstnih težavah in tako poveča pritisk na kitajsko vlado, da ustavi te prakse.

Rada bi se zahvalila Falun Dafa informacijskemu centru za njihovo obsežno izobraževalno delo in upam, da bodo v prihodnosti vsi na Kitajskem (in po vsem svetu) lahko prakticirali vero, ki jim ta ustreza, brez strahu pred posledicami.”
— Poslanka Petra Wimmer, predstavnica za družino, Socialdemokratska stranka Avstrije

“Pozivam mednarodno skupnost, naj se odločneje in bolj javno zavzame za oznanitev, da kitajska vlada nadaljuje zanikanje temeljnih človekovih pravic s strani države. Še naprej si moramo prizadevati in upati, da bo Kitajska nekega dne spoštovala pravilo zakona, svobodo govora, skupščino in vero - dan, ko se načela Falun Gonga lahko glasno izgovori na Trgu nabeškega miru: resničnost, sočutje in toleranca."
— Hon. Peter Kent, poslanec, nekdanji minister za okolje, Kanada

“Pozdravljam Falun Gong praktikante za njihovo neomajno zavezanost po varovanju univerzalnih načel resničnosti, sočutja in tolerance."
— Hon. Judy Sgro, poslanka, nekdanja ministrica za državljanstvo in priseljevanje, Kanada

“Rad bi se vam zahvalil za to priložnost, da se izrazi najmočnejšo podporo [po končanju pregona Falun Gonga] in drugim pomembnim pobudam, ki bi jih morale sprejeti države in civilne družbe, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in zlasti za svobodo verovanja in prepričanja.”
— Giulio Terzi, nekdanji minister za zunanje zadeve, Italija

“20. julija je minilo 21 let odkar se je začel pregon Falun Gong praktikantov. Svoboden svet se počasi zaveda krutosti Komunistične partije Kitajske do svojega naroda.

Želim širiti zavest, da so številni praktikanti Falun Gonga, ki so bili pridržani s 'prevzgojo preko dela' v taboriščih, zaporih in drugih prostorih za pridržavanje kot zaporniki vesti. Poroča se o mučenju in celo prisilni žetvi organov. Zato je bila ta skupna izjava sprejeta.

V resnici je pregon manjšin na Kitajskem eden najhujših zločinov zoper človekovih pravic, kar jih je svet kdajkoli videl. Nekateri mednarodni opazovalci in sodni organi so ga opisali kot genocid.

V svobodnem svetu se moramo zavzeti za ljudi na Kitajskem. Moramo stopiti skupaj. Zato je ta skupna izjava tako pomembna. Komunistična partija Kitajske mora vedeti kaj si svobodni svet želi. Želimo, da se ta pregon in vsi drugi pregoni končajo. Končati se mora zdaj.”
— Ann-Sofie Alm, poslanka v parlamentu, Švedska

“ Vsako situacijo, ki ima za posledico aktivno diskriminacijo manjšin od katere koli vlade, je treba obsoditi, in za kitajsko vlado lahko trdimo, da je odgovorna ne le za grozno diskriminacijo, temveč tudi za kulturni genocid nad številnimi manjšinami znotraj svojih meja.

Na Kitajskem se v domači in zunanji politiki razvija zaskrbljujoč trend v zvezi s kršitvami človekovih pravic, na splošno tudi zgodovinsko v Tibetu in proti tistim, ki izvajajo Falun Gong. Praktikanti Falun Gonga so bili predmet nedopustnega pregona od kitajske vlade, katera si prizadeva za izkoreninjenje tistih, ki duhovno disciplino spoštujejo od 90. let prejšnjega stoletja.

Vsi ljudje imajo pravico do svobode izražanja in veroizpovedi in Kitajska mora to spoštovati. Še naprej se bomo zavzemali za spoštovanje človekovih pravic povsod in vsako vlado, ki kaznuje ali dovoljenje nasilje nad svojimi državljani (in tudi drugimi), se mora obravnavati in soočiti z odzivom mednarodne skupnosti.”
— Tommy Sheppard, poslanec, Združeno kraljestvo

“ Kitajska država se nenehno ukvarja z zlorabo človekovih pravic zoper državljanov Kitajske in ključnega pomena je, da se proti temu izrečemo, kadar koli je to mogoče.

Na Kitajskem je svoboda vere, misli, govora, gibanja, zbiranja in združevanja zatirana. Ko Kitajska povečuje zatiranje proti Ujgurjem in praksi Falun Gonga, moramo krepiti svoje proteste.

Zato z veseljem podpišem izjavo in izrazim solidarnost z vsemi tistimi na Kitajskem in zunaj nje, ki se borijo proti represivnim dejanjem države Kitajske.”
— Kate Osamor, poslanka, Združeno kraljestvo

“Zahvaljujem se vam za elektronsko poštno v zvezi s tem, da je letos minilo 21 let od kampanje za 'izkoreninjenje' duhovne discipline Falun Gonga s strani Komunistične partije Kitajske. Vsekakor bom zastopal v vašem imenu. Bodite prepričani, da bom še naprej pozorno spremljal razvoj razmer.”
— Sir David Amess, poslanec, Združeno kraljestvo

“To so ljudje, ki jih pomorijo, nekaj nečloveškega, nekaj zelo barbarskega. Po mojem mnenju je za kaj takega potrebno podati pravni postopek, da se konča.”
— Drs H. Guspardi Gaus, M.Si., poslanec Predstavniškega doma, Indonezija

“Vsak človek si zasluži dostojanstvo, moral bi imeti nadzor nad svojim telesom in svobodo prepričanja. Namen vlade je zaščititi te svoboščine, ne pa jih preganjati.”
— David Seymour, poslanec, Nova Zelandija

“Že od ranega začetka v politiki spremljam in kritiziram zatiranje kitajskih državljanov na splošno, narodnih manjšin, verskih skupin, borcev za človekove pravice, političnih odpadnikov in Falun Gong. … Visoko spoštujem Kitajske ljudi. Le človekove pravice in demokracija lahko Kitajski prinesejo blaginjo, mir in stabilnost. Falun Gong, kot miroljubno duhovno gibanje, lahko k temu prispeva.”
— G. Hans van Baalen, nekdanji evropski poslanec in nekdanji poslanec, predsednik Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) in predsednik častnega Liberalne internacionale, Nizozemska

“Tajvan lahko vsaj preveri identiteto tistih, ki preganjajo Falun Gong … in jih razvrsti kot nezaželene osebne ali preiskuje, če imajo nedovoljeno financiranje v Tajvanu. Če to postane običajna praksa po vsem svetu, bomo Komunistični partiji Kitajske sporočili, da če preganja Falun Gong, ne boste smeli nikamor na svetu, nikjer se ne boste morali skriti. Nekega dne, če bo kazenski pregon, se ne boste mogli skriti.

Falun Gong, je bila kot vera že dolgo preganjana, in veliko ljudi je postalo tarča. Tehnike, nakopičene s tem pregonom, so bile uporabljene na katoliških, kristjanskih, taoističnih in ujgujskih ljudeh, zato je razreševanje vprašanja Falun Gonga temeljno pri reševanju vseh teh težav.

Upam, da bo Kitajska 'odstranila Komunistično partijo' in dala priložnost svoji državi in ljudem.”
— Wang Ting-Yu, član zakonodajnega Yuana, Tajvan


Skupna izjava 606 podpisnikov parlamenta, ki pozivajo k prenehanju pregona Falun Gonga

Zelo smo zaskrbljeni zaradi stalnih kršitev človekovih pravic zoper praktikantom Falun Gonga na Kitajskem.

Zavedamo se, da je Falun Gong (poznana tudi kot Falun Dafa) duhovna meditacijska praksa, ki temelji na načelih resničnosti, sočutju in toleranci. 20. julija 2020 mineva 21 let, odkar je kitajska komunistična vlada začela sistematično in brutalno kampanjo za 'izkoreninjenje' Falun Gonga. Od julija 1999 so bili milijoni praktikanti Falun Gonga na Kitajskem arbitrarno aretirani in zaprti brez ustreznega postopka, mnogi pa so bili mučeni in celo ubiti. Najmanj na tisoče jih je zaradi takšnih mučenj in drugih zlorab v policijskem pridržanju umrlo.

Organizacije za človekove pravice, vladni organi in Združeni narodi so ta grozodejstva dobro dokumentirali. Poročilo ameriškega ministrstva za človekove pravice iz leta 2007 navaja: "[posebni poročevalec ZN za mučenje Manfred Nowak je poročal, da so Falun Gong praktikanti predstavljali 66 odstotkov žrtev domnevnega mučenja, ko so bili v vladnem priporu." Poročilo Amnesty International 2017/18 pravi: "Falun Gong praktikanti so še naprej predmet pregona, arbitrarnih priporov, nepoštenih sojenj in mučenj ter drugih trpinčenj." Pregon Falun Gonga na Kitajskem je bila ena najhujših akcij proti neki verski skupini v sodobnem času.

Leta 2013 je Evropski parlament sprejel resolucijo 2013/2981 (RSP), ki “izraža globoko zaskrbljenost zaradi vztrajnih in verodostojnih poročil o sistematični, državno sankcionirani, žetvi organov z neprivoljenjem od zapornikov vesti v Ljudski republiki Kitajski, vključno z velikim številom praktikantov Falun Gonga.” Leta 2016 je ameriški kongres soglasno sprejel podobno resolucijo, H.Res.343. Leta 2019 je neodvisno sodišče v Veliki Britaniji, ki mu je predsedoval Sir Geoffrey Nice QC, ugotovilo, da je “prisilna žetev organov bila leta izvajanja po celotni Kitajski v velikem obsegu in da so Falun Gong praktikanti eden izmed njih - in verjetno glavni - vir zaloge organov.”

Zato, spodaj podpisani, pozivamo kitajsko vlado, naj spoštuje mednarodne norme in Mednarodni pakt Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah, katere je podpisnica tudi Kitajska, in da takoj ustavi pregon Falun Gonga na Kitajskem ter brezpogojno izpusti vse pridržane Falun Gong praktikante in druge zaporniki vesti.

Povezava do izvornega članka
Deli članek na:

Ostanite obveščeni in se naročite na novice ter sporočila za javnost.